New web page
  
  現在位置:首頁 ﹥執行法規

執行法規

資傳展評分準則   Download
總審評分準則   Download
專題研究分流教育實施辦法   Download
專研競賽評定辦法   Download
專研成績處理辦法   Download
專研分組拜師流程辦法(97學年度入學後適用)   Download
專研分組拜師流程辦法(96學年度入學適用)   Download
實習抵專研學分相關辦法(99入學(含)後適用)   Download
初審評分準則   Download